Nieuwsbericht

06 oktober 2020

Op 1 september is het onderzoeksproject ‘Samen voor Gezondheid: Positieve start voor aanstaande moeders en kinderen’ gestart. Dit project is een initiatief van het lectoraat Midwifery Science van de Academie in Maastricht en de afdeling Verloskundige Wetenschap Noord-Nederland.

Gelijke kansen creëren voor moeder en kind staat hoog op de agenda in de Nederlandse geboortezorg. Helaas zijn er nog grote verschillen in perinatale uitkomsten, veroorzaakt door medische en niet-medische risico’s. Armoede en achterstand hebben effect op perinatale uitkomsten en lijken zwaarder te wegen bij Nederlandse zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond. In Groningen en Zuid-Limburg komt de combinatie zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond en in armoede vaker voor dan gemiddeld.

Sociale verloskunde

In het veld wordt gepleit voor een uitbreiding van de medisch-verloskundige zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen met sociale verloskunde. Dit krijgt nu regionaal vorm. Hierdoor wordt de zorg, samenwerking en doorgeleiding voor kwetsbare zwangere vrouwen per regio of gemeente verschillend georganiseerd.

Ontwikkeling en evaluatie twee methodes

Er worden in dit tweejarige onderzoeksproject twee verschillende methodes die gericht zijn op zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen ontwikkeld en geëvalueerd. Professionals uit de geboortezorg en het sociale domein worden hier nauw bij betrokken. De projectgroep richt zich op twee – door het werkveld gesignaleerde – belangrijke vraagstukken: het identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen, en het organiseren van een goede doorgeleiding naar en samenwerking met het sociale domein.

Meer informatie over dit onderzoeksproject vind je op deze pagina.