Nieuwsbericht

26 januari 2018

Verloskundigen zijn bevoegd en bekwaam om een IUD/implantatiestaafje te plaatsen/verwijderen. Zorgverzekeraars die dit hebben ingekocht, gaan dit in 2018 vergoeden als gecontracteerde zorg. De prestatie is ook opgenomen in de tariefbeschikking verloskunde 2018 en de bijbehorende prestatiecode is 1719.

Het maximumtarief voor het IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje wordt gelijkgesteld aan de hoogte van het maximumtarief voor de prestatie zoals beschreven in artikel 5.2.5 van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Tariefbeschikking verloskunde 2018

De tariefbeschikking verloskunde 2018 is te vinden op de website van de NZa.

Wanneer de vergoeding voor de IUD/implantatiestaafje niet gecontracteerd is, kunt u de factuur voor deze prestatie aan de cliënt meegeven. Zij kan deze indienen bij haar verzekeraar.

Afspraken met zorgverzekeraars over kwaliteit

Om zichtbaar te maken op welke wijze de kwaliteit van deze handeling gewaarborgd is, zijn er afspraken gemaakt. De verzekeraars die deze zorg ingekocht hebben, vergoeden aan verloskundigen die geregistreerd staan in de bekwaamheidslijst van de KNOV.