Nieuwsbericht

25 januari 2018

Sinds 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor alle zwangere vrouwen als eerste screeningstest beschikbaar.

In 2018 zijn er enkele veranderingen die betrekking hebben op de NIPT, daarover informeren we u graag.

Te ondernemen actie bij mislukte NIPT

Wanneer de NIPT tweemaal mislukt is vanwege een te laag gehalte DNA van de foetus kunt u de cliënt insturen voor counseling in een centrum voor prenatale diagnostiek.

Bij het mislukken van de NIPT is er een hoger risico op aneuploïdie, vanwege lage foetale fractie en het ontbreken van de mogelijkheid om dan alsnog een CT uit te voeren. Dit laatste is niet mogelijk vanwege de al te ver gevorderde zwangerschapsduur. Daarom heeft de werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie (WPDT) in overleg met de KNOV besloten het mislukken van de NIPT vanwege te lage foetale fractie aan te wijzen als indicatie voor vruchtwaterpunctie.

Verandering bloedafname vanaf 1 februari 2018

Tot 1 februari 2018 is bloedafname alleen mogelijk als uw zorgverlener uiterlijk 7 dagen geleden heeft bevestigd dat er sprake is van een vitale zwangerschap.

Per 1 februari 2018 is het niet meer nodig de vitaliteit opnieuw te bevestigen als de termijnecho langer dan 1 week geleden is, op voorwaarde dat bij de termijnecho een CRL werd gemeten groter dan of gelijk aan 33 mm.

Indien bij de termijnecho de CRL kleiner was dan 33 mm is een vitaliteitsbepaling binnen een week voorafgaand aan de bloedafname NIPT wel vereist. Verricht de termijnecho bij voorkeur tussen 10 en 11 weken en conform de richtlijnen van de NVOG/KNOV.

Op het geprinte labaanvraagformulier stond voorheen de volgende zin: "Let op: bloedafname is alleen mogelijk als uw zorgverlener uiterlijk 7 dagen geleden heeft bevestigd dat er sprake is van een vitale zwangerschap." Wegens het vervallen van de vitaliteitsbepaling, wordt deze zin verwijderd van het labaanvraagformulier.