Nieuwsbericht

10 mei 2022
Veel Kamervragen beantwoord over integrale bekostiging geboortezorg

Op maandag 9 mei heeft minister Kuipers (VWS) de vele vragen over integrale bekostiging in de geboortezorg beantwoord. Maar liefst elf Tweede Kamerfracties hadden vragen gesteld. De KNOV bereidt momenteel een reactie op de beantwoording voor. We zien tot onze teleurstelling vooral een herhaling van hetgeen al in de Voorhangbrief staat die op 21 maart aan de Kamer is gestuurd. De minister beargumenteert opnieuw dat hij alles wil behouden en kiest voor een tweesporenbeleid door integrale bekostiging per 2023 regulier te maken naast de bestaande bekostiging. In de praktijk zien we echter dat zorgverzekeraars al aansturen op integrale bekostiging, net als de NZa die als onafhankelijk toezichthouder zou moeten functioneren.

Bekijk hier de beantwoording.

Op donderdag 12 mei bespreekt de Tweede Kamer commissie VWS de beantwoording van de minister en of/hoe zij hiermee verder wil. Een optie kan zijn het betrekken van de antwoorden bij het Verzamel Commissiedebat op 25 mei waar onder andere verschillende Kamerbrieven rondom Zwangerschap en Geboorte geagendeerd staan. De KNOV heeft de voorkeur voor een apart debat, zodat dit onderwerp de aandacht krijgt die het verdient. Uiteraard brengen wij jullie op de hoogte van de uitkomst.

Lees meer in het KNOV-dossier Integrale Bekostiging.