Nieuwsbericht

11 mei 2021

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het zit met vacatiegeld en BTW. Vacatiegelden tellen mee als inkomen en je geeft deze inkomsten op bij je jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit staat los van de btw-behandeling. Er is géén btw-plicht ten aanzien van vacatiegelden. Je brengt dit niet in rekening en draagt het dus ook niet af. De Belastingdienst zal je ook niet vragen om zelf alsnog de btw over het ontvangen vacatiegeld te betalen.

Het is wel verstandig om in je administratie duidelijk naar voren te laten komen:

  • je omzet/inkomsten als verloskundige;
  • je mogelijk aanvullende omzet als zzp-er (bijv. als adviseur);
  • het bedrag aan vacatiegelden dat je ontvangt in je hoedanigheid als niet-ondernemer (bijv. voor deelname aan een werkgroep van de branche- en beroepsorganisatie waarvan je lid bent).

Het onderscheid tussen omzet als zzp-er en vacatiegeld kun je bijvoorbeeld maken door voor je zzp-werk een factuur te sturen met btw en voor vacatiegeld gebruik te maken van het declaratieformulier van de KNOV.

Rechtspraak

Als ondernemer voor de btw wordt aangemerkt iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Als lid van de werkgroep heb je geen individuele taken of verantwoordelijkheden. Je verricht je werkzaamheden als lid van de werkgroep en niet op eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid. Uit rechtspraak van de Hoge Raad (26 juni 2020, nr. 18/02684) kan worden geconcludeerd dat dan geen sprake is van ondernemerschap. Volgens de Hoge Raad wordt in dergelijke gevallen geen economisch risico gelopen. Zie ook het IO-arrest van het Europese Hof C-420/18, d.d. 13 juni 2019.

Tip

Bewaar deze uiteenzetting van de KNOV om aan de Belastingdienst te laten zien, mocht die ooit vragen stellen over je inkomen uit vacatiegelden.