Nieuwsbericht

14 april 2022

De KNOV is op 12 april 2022 opnieuw bijeengekomen met alle beroepsverenigingen en de CIBG (VWS), voor verschillende updates rondom de BIG-registratie. We zetten ze hieronder op een rij.


Herregistratieverplichting Wet BIG wordt weer opgestart

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister heeft inmiddels besloten dat het van belang is om de herregistratieplicht te hervatten. Er hebben 1.074 verloskundigen uitstel aangevraagd, vanwege de noodsituatie veroorzaakt door COVID-19. Deze verloskundigen krijgen nog tot 31 december 2022 de tijd om de herregistratie in te dienen. Zij krijgen hier persoonlijk bericht over in mei. Mocht je in juni nog steeds niets gehoord hebben, neem dan even contact op met CIBG. Lees hierover meer in het nieuwsbericht op www.bigregister.nl

Afschaffing tweejaarseis

VWS is van plan de tweejaarseis volledig af te schaffen. Tot op heden was het zo dat gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van twee jaar (bijvoorbeeld door ziekte) niet mochten meetellen om te voldoen aan herregistratie-eisen in het BIG-register. Het streven is om het plan tweejaarseis eind dit jaar af te hebben. Op die manier worden mensen die nu opstarten na langdurige ziekte niet benadeeld. Hierover volgt een uitgebreid bericht op de website van het CIBG.

Versoepeling bewijs taalvaardigheid

In 2017 is het bewijs van taalvaardigheid ingevoerd. De eisen die CIBG hierin stelden, zijn te streng gebleken. De kaders over wat deze bewijsstukken zouden moeten zijn, zijn nu minder strikt. Een taaltoets op B2 of C1 niveau is nu ook voldoende. Aantonen dat je voldoende taalvaardig bent, mag ook op een andere manier. Medisch-Nederlands komt als eis te vervallen.

Digitaal uittreksel beschikbaar

Inmiddels is het mogelijk een digitaal uittreksel van het BIG-register te downloaden door zorgverleners. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl.