Nieuwsbericht

15 april 2021

De werkgroep Corona heeft n.a.v. onderstaand bericht opnieuw bij het ministerie van VWS aangegeven dat de KNOV het belangrijk vindt dat geboortezorgverleners versneld gevaccineerd worden. 'Versneld extra vaccins voor ziekenhuispersoneel' Zodra wij een reactie ontvangen, laten we dit uiteraard via de gebruikelijke kanalen weten. De tegenslagen m.b.t. de vaccins van AstraZenica en Janssen vertragen uiteraard ook de vaccinatiestrategie.

Wat kun jij zelf doen?
Bespreek aan de ROAZ-tafel en binnen het VSV opnieuw het belang van vaccineren van de gehele geboortezorgketen (zowel de eerste als de tweede lijn). De ROAZ-tafel kan dit ook bij het ministerie van VWS aankaarten.

Update Standpunt COVID-19 en zwangerschap en bevalling

Vorige week heeft de werkgroep Corona een update ontvangen van het Standpunt COVID-19 en zwangerschap en bevalling. De belangrijkste wijzigingen heeft de werkgroep in het document Wijzingen Standpunt COVID-19 - versie 19 maart uiteengezet.

Praktische adviezen bij capaciteitsproblematiek in een verloskundigenpraktijk

De werkgroep Corona heeft het document 'Praktische adviezen bij capaciteitsproblematiek in een verloskundigenpraktijk' opgesteld. In dit document staan tips en adviezen hoe de praktijk om kan gaan met capaciteitsproblemen op de korte en lange termijn.