Nieuwsbericht

08 april 2021

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ wederom aangepast.

In de versie van 7 april jl. is als advies opgenomen: ‘De werkgroep beschouwt zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar en/of met een migratie-achtergrond eveneens als risicogroepen met verhoogde kans op een ernstig beloop. De werkgroep adviseert dan ook dat deze vrouwen als ze volgens de vaccinatiestrategie in aanmerking komen, ook in de zwangerschap, zich te laten vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen’.

Het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ is te vinden op de Coronapagina bij Protocollen, richtlijnen en documenten.