Nieuwsbericht

31 maart 2021

De werkgroep Corona heeft informatie geplaatst over de meerkostenregeling en het vaccineren van verloskundig zorgverleners.

Update meerkostenregeling

Zorgverzekeraars Nederland heeft in 2020 aangegeven te kijken naar een passende generieke vergoeding voor de gemaakte meerkosten als gevolg van corona. Een extern onderzoeksbureau heeft gekeken naar de compensatie. Meer informatie over de meerkostenregeling staat op de coronapagina.

Vaccinaties verloskundig zorgverleners

Op 11 maart jl. plaatste de werkgroep Corona de reactie van het ministerie van VWS op het verzoek over de prioritering van de groep ‘overige zorgverleners’ waartoe de verloskundigen behoren. Deze reactie volgde na een gezamenlijk verzoek met ketenpartners waarin werd gepleit om geboortezorgverleners met voorrang te vaccineren. Het ministerie van VWS heeft op advies van het RIVM besloten dat, wanneer geen sprake van vaccinschaarste is, de groep ‘alle overige zorgmedewerkers’ gelijk op kan lopen met de groep mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie.