Nieuwsbericht

22 april 2021

Het ministerie van VWS heeft, na het herhaaldelijke verzoek van de werkgroep Corona om geboortezorgverleners voorrang te verlenen in de vaccinatiestrategie, helaas laten weten dat geboortezorgverleners geen voorrang krijgen en in de reguliere vaccinatiestrategie worden meegenomen. De werkgroep blijft zich onverminderd inzetten om zo snel mogelijk de verloskundigen gevaccineerd te krijgen. Het blijft belangrijk dat onze leden contact houden met regionale GGD’s, binnen het VSV met gynaecologen en ROAZ om te kijken of er mogelijkheden zijn om via hen te vaccineren. Als huisartsen weer mogen starten met vaccineren ontstaat wellicht opnieuw de mogelijkheid via hen een spillage vaccin te krijgen.

Achtergrondinformatie

Al ruim voor de aankondiging van de eerste vaccins ging de werkgroep Corona actief in gesprek met VWS over het vaccinatiebeleid en de plek van de verloskundigen daarbinnen.

Februari 2021 Werkgroep Corona stuurt brief naar VWS

Maart 2021 Reactie van VWS: geboortezorgverleners worden niet met voorrang gevaccineerd

April 2021: Na het bericht dat er versneld extra vaccinaties beschikbaar zouden komen voor ziekenhuispersoneel, heeft de werkgroep Corona opnieuw gepleit voor het vaccineren van de gehele acute geboortezorgketen.

Kijk voor alle updates van de werkgroep Corona op de Coronapagina.