Nieuwsbericht

10 januari 2019

De KNOV is druk bezig om de kwaliteit van de basisecho's te borgen. Tijdens de ALV van 22 november 2018 is het voorstel 'Kwaliteitsregister Basisechoscopie' aangenomen. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt.

Naar verwachting is het nieuwe register in het najaar 2019 operationeel.

Nu inschrijven?

Tot de tijd dat het Kwaliteitsregister Basisechoscopie in werking treedt, blijven verloskundigen die echo's uitvoeren gewoon ingeschreven in het 'oude' diploma-echoregister. Ook nieuwe verloskundig echoscopisten die nog niet zijn ingeschreven kunnen zich inschrijven in het oude register en kunnen te zijner tijd overgaan naar het Kwaliteitsregister.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.