Nieuwsbericht

21 september 2023

Naar aanleiding van signalen van onze leden over het preferentiebeleid Levosert hebben wij contact opgenomen met VGZ. Zij benadrukken dat het preferentiebeleid nog niet geldt op dit moment. Als verloskundige heb je dus zelf de keuze welk hormoonspiraal je voorschrijft voor de VGZ-verzekerden.  

Verloskundigen zijn sinds 2014 bevoegd om (hormoon)spiralen te plaatsen en te verwijderen en sinds 2015 om deze ook voor te schrijven aan de cliënt. Naast bevoegdheid is het noodzakelijk je bekwaam te voelen om een spiraal met een specifiek insertiesysteem te laden en in te brengen. De NHG-Standaard Anticonceptie 2020 adviseert voor koperspiralen om met een of twee versies ervaring op te doen vanwege deze verschillen in inbrengtechnieken, ook tussen de verschillende generieke varianten. Bij twijfel aan je eigen bekwaamheid is het advies de (hormoon)spiraal niet te plaatsen.  

Regionale pilot 

VGZ onderzoekt op dit moment in een regionale pilot welke scholing huisartsen nodig hebben om vertrouwd te raken met de Levosert en hoe het werken met de Levosert verloopt in de praktijk. Wij zijn in gesprek met VGZ om de ook mogelijkheden naar een regionale pilot voor verloskundigen te onderzoeken. Uitgangspunten die de KNOV hierbij hanteert zijn o.a. het leveren van doelmatige zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de anticonceptiezorg. Hierover volgt later meer.  

De zorgverzekeraars ASR, Zorg en Zekerheid en ENO/Salland volgen het preferentiebeleid van VGZ. Mocht, in de toekomst, VGZ besluiten om het preferentiebeleid op Levosert verder te concretiseren, dan zullen deze verzekeraars gaan volgen. 

Bijwerkingen melden 

Eventuele bijwerkingen van hormoonspiralen of hormoonimplantaten, waaronder de Levosert en medicijnen in het algemeen, meld je bij het Lareb. Eventuele bijwerkingen van implantanten zoals koperspiralen meld je bij het MEBI.  

Meer informatie 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/farmaceutische-zorg/inkoopbeleid/preferentiebeleid/levosert