Nieuwsbericht

03 juli 2018

De NZa heeft de KNOV laten weten dat de besluitvorming betreffende de beleidsregel 2019 enkele weken is uitgesteld. Daarmee is ook de besluitvorming rondom het bezwaar van de verzekeraars tegen het tarief van 2018 wederom vertraagd.

Voor verloskundigen is de voortdurende onzekerheid over de tarieven van 2018 erg vervelend. We hebben dan ook aangedrongen op spoedige besluitvorming en publicatie van de beleidsregels.

Herijking postcodelijst

De besluitvorming is uitgesteld vanwege de herijking van de postcodelijst (vaststelling van de achterstandswijken); de laatste herijking van deze postcodelijst vond plaats in 2012. De KNOV zet hierbij in op extra investering in de zorg voor kwetsbare zwangeren en een betere aansluiting op de praktijksituatie. In het onderhandelaarsakkoord van de huisartsen zijn hier ook afspraken over gemaakt. De mogelijk negatieve effecten voor praktijken bij deze herijking dienen zo veel als mogelijk beperkt te blijven.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk

Naar verwachting worden de besluiten rondom de beleidsregels verloskunde medio juli genomen en kort daarna gepubliceerd. De nieuwe regelgeving in de NZa beleidsregels treedt per 1 januari 2019 in werking. Uiteraard informeert de KNOV u na de besluitvorming en publicatie zo spoedig mogelijk over de belangrijkste wijzigingen.