Nieuwsbericht

20 oktober 2022

Er is hard gewerkt aan verschillende multidisciplinaire richtlijnen waar de KNOV de penvoerder van is, zo ook aan de multidisciplinaire richtlijn Preventie en screening foetale groeirestrictie (FGR). Tijd voor een korte statusupdate!  

In 2021 is de herziening gestart van de multidisciplinaire richtlijn Preventie en screening foetale groeirestrictie. Bij de totstandkoming van de richtlijn zijn afgevaardigden van KNOV, NVOG, BEN en Patiëntenfederatie Nederland betrokken. Het doel van de richtlijn is het opstellen vantransparante en wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor effectieve preventie van FGR en het verbeteren van de screening op FGR. In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:  

  • Risicofactoren voor FGR  
  • Preventie van FGR    
  • Screeningsmethoden voor het opsporen van FGR  

De richtlijnontwikkelaars en werkgroep hebben hard gewerkt aan de conceptteksten. Op dit moment wordt hier de laatste hand aan gelegd. De conceptrichtlijn wordt binnenkort aangeboden ter commentaar aan de leden en relevante verenigingen. Het streven is dat de multidisciplinaire richtlijn door alle betrokken disciplines ondersteund wordt.  

Multidisciplinair samenwerken betekent voor de KNOV dat zij als penvoerder meerdere disciplines betrekt en zelf de regie houdt in lijn met de visie van het bestuur.   

Heb je een vraag over deze richtlijn? Mail dan naar achristianen@knov.nl.  

  

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.