Nieuwsbericht

25 januari 2023

De deadline voor de aanlevering van de gegevens m.b.t. betalingen aan zzp'ers zonder btw aan de belastingdienst nadert. Deze staat op 31 januari 2023. Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen deze deadline haalt, bijvoorbeeld vanwege het wachten op gegevens van waarnemers. Daarom informeren we je over de mogelijkheid om uitstel te vragen.

Uitstel vragen bij belastinginspecteur

Je hebt de mogelijkheid om uitstel te vragen bij je belastinginspecteur. De KNOV adviseert verloskundigen die de deadline niet denken te halen, dit te doen. Beschrijf in het bericht aan je belastinginspecteur kort te reden waarom het je niet lukt.

Je kunt onderstaande voorbeeld gebruiken om uitstel aan te vragen. Wie jouw belastinginspecteur is, staat op de aangiftebrief loonheffingen voor de inhoudingsplichtige aanleveraars. Voor niet-inhoudingsplichtige aanleveraars staat dit op de uitnodiging om opgaven Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) te doen.

Voorbeeld uitstelverzoek

“Hierbij verzoek ik om uitstel voor het aanleveren van de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden zoals geregeld in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001. Gezien de aanlevertermijn die op korte termijn verstrijkt, lukt het niet om alle benodigde gegevens te verzamelen, omdat ik hierbij afhankelijk ben van derden. Graag wil ik uitstel tot X-X-2023”.  

Acties KNOV en partners

Vanwege de bezwaren tegen de nieuw ingevoerde renseigneringsverplichting, heeft de KNOV zich aangesloten bij de gelegenheidscoalitie van de LHV. Inmiddels bestaat de coalitie uit de volgende partijen: ActiZ, de Nederlandse GGZ, InEen, FMS, KNGF, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NFU, NVM, NVvP, NVZ, ONT en VGN. Namens deze partijen heeft de LHV een brief opgesteld voor de staatssecretaris en zijn voornemens deze brief vandaag te verzenden.

Meer informatie

Heb je vragen over uitstel vragen? Neem dan contact op met je belastinginspecteur. We houden je via de nieuwsbrief op de hoogte van de uitkomsten van de inspanningen van de gelegenheidscoalitie.