Nieuwsbericht

18 februari 2021

Vorige week ontving je via de nieuwsbrief een update over de integrale bekostiging en vooruitblik naar passende bekostiging. Als genoemd in het bericht, spreekt de Tweede Kamer op 25 februari a.s. (14.00 uur) over zwangerschap en geboorte, waaronder de bekostiging. Hieruit volgt een beslissing voor de komende periode. De beslissing om integrale bekostiging op te nemen in de reguliere bekostiging, is tot die tijd geparkeerd. Uiteraard betekent dat niet dat we stil zitten. Nog steeds vinden dagelijks gesprekken plaats om ons standpunt goed naar voren te brengen bij de verschillende stakeholders.

​Lange termijn – passende bekostiging

Op dit moment lopen er ook gesprekken met de NVOG, BO geboortezorg en de Patiëntenfederatie over de toekomst van de bekostiging per 2028. Deze gesprekken vinden plaats onder leiding van VWS. Op basis hiervan wordt gekeken waar we met de bekostiging naar toe gaan. Het uitgangspunt van de KNOV blijft hetzelfde zoals gedeeld met de leden in de laatste ALV.

We zetten in op een passende bekostiging. Met goede kwaliteit als uitgangspunt en een bekostiging die dat ondersteunt. Met ruimte voor verschillende experimenten en met oog voor de verschillen tussen regio’s. Zodat we van elkaar kunnen leren en de bekostiging ook de beste zorg voor de zwangere vrouw ondersteunt. Waarbij we geen wijzigingen hoeven door te voeren als er niet evident iets beter ligt. We hebben een speciale Q&A opgesteld rond de meest gestelde vragen over integrale bekostiging.