Nieuwsbericht

30 maart 2023

Afgelopen week hebben we met VWS, Perined en het programmabureau van Babyconnect verder gesproken over de aanleverproblemen. We zoeken naar een oplossing die we op korte termijn kunnen implementeren, maar daarnaast ook naar een oplossing voor de lange termijn, zodat we niet snel weer te maken krijgen met de problemen die we nu ervaren. Hierover zullen de komende tijd meerdere gesprekken gevoerd worden. Zodra er een concrete oplossing ligt delen we deze zo snel mogelijk.

Ondertussen heeft Perined een analyse gedaan over de cijfers van 2022. Hieruit bleek dat er te veel zwangerschappen missen en dat de data op dit moment onvoldoende betrouwbaar is. De landelijke werkgroep indicatoren heeft daarom het Zorginstituut om uitstel gevraagd voor de aanlevering van de landelijke kwaliteitsindicatoren. Dit houdt in dat de landelijke kwaliteitsindicatoren geboortezorg voorlopig niet gepubliceerd worden door het Zorginstituut.