Nieuwsbericht

10 september 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit hoeft de tarieven voor verloskundige hulp niet te verlagen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het beroep van de zorgverzekeraars tegen de tariefstijging van 9% in 2018 afgewezen. Tegen deze uitspraak van het CBb is geen beroep meer mogelijk. Na een jarenlange discussie hierover is nu definitief helderheid verkregen over de tarieven voor verloskundigen.

Hoorzitting

Op 5 juni 2019 is de KNOV aanwezig geweest bij de hoorzitting over de verloskundige tarieven 2019. Het was de laatste beroepsmogelijkheid voor verzekeraars om bezwaar te maken tegen de verhoging van de tarieven.

Tijdens de hoorzitting is door de KNOV helder naar voren gebracht dat hogere tarieven noodzakelijk zijn en verder uitstel van helderheid daarover zeer onwenselijk is. Ze heeft duidelijk kunnen maken waarom de KNOV zich niet kan vinden in de bezwaren van de zorgverzekeraars. Het NZa tariefonderzoek onder 128 eerstelijns verloskundigenpraktijken toonde in 2016 immers al aan dat het tarief voor de eerstelijns verloskundige zorg te laag was.

De zaak is tussen de NZa en de zorgverzekeraars gegaan. De KNOV is als derde belanghebbende aangemerkt en heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de stem van onze achterban stevig te laten horen.

Voor meer informatie zie de tekst van het persbericht van de CBb en de rechterlijke uitspraken.