Nieuwsbericht

05 april 2022

Eind maart vond alweer de vierde workshop plaats van ons Twinning project. Centraal stonden de cliëntparticipatie en het spiegelgesprek. We waren toeschouwers van een gesprek met cliënten en partners om inzicht te krijgen in wat voor hen belangrijk is in de continuïteit van zorgverlener en in de communicatie daaromheen. Een keer alleen maar luisteren in plaats van zelf in gesprek: dat bleek erg waardevol.

Het spiegelgesprek geeft inzicht in hoe ouders de geleverde zorg hebben ervaren

Drie moeders en twee vaders gingen met elkaar in gesprek met als gespreksleidster Irene Korstjens. Het leverde mooie, leerzame en soms ook emotionele gesprekken op waarbij de prettige en ook minder prettige ervaringen met elkaar gedeeld werden.

De Twins vertellen

Marjolein Lansbergen en Ellen de Vries vertellen hoe zij het spiegelgesprek hebben ervaren, wat hen heeft geraakt en wat ze meenemen naar hun eigen werk als verloskundige:

“Verfrissend om ook de ervaring van vaders te horen! Er was een open sfeer met eerlijke verhalen. Het maakte weer bewust dat ondanks dat wij als verloskundigen allemaal vanuit de beste intenties werken, het toch niet altijd goed of prettig overkomt bij cliënten. Het belang om tijdens de zwangerschap en bevalling, maar ook hierna met elkaar in gesprek te gaan, is groot! Net zoals jezelf te verplaatsen in de ander.

Je hebt in een zwangerschap of bij de baring maar één keer de kans om de belevenis te creëren. Iemand optimaal begeleiden is ontzettend moeilijk, omdat wensen en ervaringen van cliënten erg uiteen lopen. Wat voor de ene cliënt heel prettig en waardevol is, kan voor de ander juist weer minder fijn of belangrijk zijn. We denken dat we elkaar nog meer moeten vinden in een gemeenschappelijk doel en dat dit te bereiken is door op een open manier en vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan en blijven. Ook partners kunnen we nog meer betrekken in het proces. Wat ons heeft geraakt is dat iemand zelfs na jaren nog veel last kan hebben van negatieve ervaringen.”

Persoonlijke boodschappen als input uit het spiegelgesprek

Tijdens het middagprogramma heeft iedere individuele Twin benoemd wat voor haar de belangrijkste boodschap uit het spiegelgesprek was. Vervolgens werd de vertaalslag gemaakt naar wat deze boodschap kan betekenen in de zorg voor de vrouw, maar ook voor de omgeving waar je werkt en voor de landelijke verloskunde. Ook hieruit kwam naar voren dat wat iemand opvangt en belangrijk vindt zeer divers kan zijn. Het horen van elkaars ideeën en juist de diversiteit hiervan maakt de samenwerking binnen de Twinning groep zo krachtig! Er werd binnen de groep zelfs geconcludeerd dat Twinning voor alle Nederlandse verloskundigen beschikbaar zou moeten zijn.