Nieuwsbericht

16 oktober 2022

De laatste Twinning workshop, een reflectie van Marloes Horstink (klinisch verloskundige) en Manon Wesselink (eerstelijns verloskundige).

“September 2022, de bijna-afsluiting van ons geweldige project Twinning Buiten de lijnen. Na de zomervakantie waren we weer met alle Twins samen tijdens de workshop. Wederom was het een dag vol inspiratie, evaluatie, reflectie en teambuilding.

Tijdens deze workshop hebben we besproken hoe het met ons als Twin en het project gaat. Ook hadden we focusgroepen onder leiding van Marianne Nieuwenhuijze. Tijdens de focusgesprekken stond centraal hoe wij als Twins het Twinning project ervaren.

Tot slot zijn we druk bezig geweest met teambuilding, CRM (Crew Resource Management, veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams in de medische sector)) en samen bootjes bouwen onder tijdsdruk. Wat hebben we gelachen, serieus gewerkt en verwonderd.”

De Twins hebben ook bij elkaar in de keuken gekeken

Marloes: “Manon heeft twee dagen met mij meegelopen in de 2e lijn en één dag meegelopen op de spoedpoli en verloskamers. En ik heb weer mogen ervaren hoe het bij Manon in Wezep is in de 1ste lijn. Beginnend met een thuispartus en het overdragen aan de 2e lijn, kraamvisites met een kopje koffie en een vol spreekuur. Daar hebben we samen weer zelf ervaren hoe belangrijk communicatie, de warme overdracht én continuïteit van zorg buiten de lijnen is.

De warme ISBARR overdracht op de kamer met de ouders erbij geeft ons inzicht in meer respect naar elkaars kunde en inzicht. Wat is er al gedaan, wat zijn de bevalwensen van de ouders en welke keuzes zijn daarbij gemaakt. Iedere partus verloopt toch weer anders. En: praat groots over elkaar en in termen van ‘wij’, want we doen het sámen met elkaar.

Manon: “Laten we de zorg samen dragen in deze drukke tijden van personeelsproblemen. Juist tijdens onze Twinning periode hebben we van heel dichtbij kunnen ervaren hoe groot de werkdruk is en waar we met onze vroedvrouwen ons zorghart voor de zwangeren voorop zetten.”

Marloes: “Wat mij opviel was dat Manon alle communicatie notuleert in de status van de zwangeren. Dat verklaart de soms super lange zwangerschapskaarten waarbij het af en toe moeilijk is te interpreteren wat belangrijk is in een acute situatie. Met de warme ISBARR overdracht weet je meteen het belangrijkste en dat scheelt zoveel inleestijd.”

“Dit Twinning project zou echt voor heel verloskundig Nederland en andere ketenpartners moeten zijn”

“Wat vliegt de tijd toch voorbij. De lijnen vervagen en we zien mooie ontwikkelingen binnen het team als het gaat over samenwerken, communicatie en leren van elkaars expertise.

Tijdens de sollicitatie voor het Twinning project wisten we niet goed wat we konden verwachten. Maar tijdens de sessies werd ruimte gecreëerd voor ieders expertise en deelden we elkaars ervaringen die wij als verloskundigen door heel Nederland ervaren. De kijkjes in elkaars keuken waren een mooie ervaring en belevenis. Trots om je eigen werkplek te laten zien. En de verwondering ervaren hoe mijn Twin uit de 1ste lijn dag en nacht hard werkt. Vol respect en ook intensief door alle indrukken.” 

Op studiereis naar Cambridge

“In oktober hebben we een uitwisselingsprogramma met de National Health System (NHS, openbare gezondheidssysteem) verloskundigen in Cambridge. Daarvoor bereiden we de invulling voor zoals presentaties over het Twinning project: wat biedt Twinning ons en welke veranderingen (lees: verbeteringen) brengt het met zich mee.

Daarnaast nemen we de verloskundigen mee in de manier waarop we de geboortezorg in Nederland hebben georganiseerd zoals de 1e, 2e en 3e lijnszorg die we kennen, de samenwerking met de kraamzorg, de ambulancedienst en verzekeraars. Ook komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van medicalisering voorbij, de uitdagingen waar wij in de Nederlandse verloskundige zorg voor staan en hoe we continuïteit van zorg door ons als verloskundigen realiseren.

Kortom, zoveel leuke projecten binnen Twinning. Terwijl het einde van het project, november 2022, al nadert! De inzet en opzet van Twinning oftewel het werken aan continuïteit van zorg, het kan en mag nog niet klaar zijn ...”