Nieuwsbericht

28 mei 2022

Twee Twins kijken terug op de 5e workshop binnen het Twinning project: Elke Lindenbergh en Ellen Brakke-Kauwenberg.

Het eerste deel van de workshop was een interactieve bijeenkomst met Marianne Nieuwenhuijze, hoogleraar Midwifery/fysiologische verloskunde bij de universiteit van Maastricht. Zij is expert op het gebied van Shared Decision Making. Ethische dilemma’s bij beslissingen tijdens de baring hebben we aan de hand van casuïstiek verkend. Elke en Ellen vertellen:

“Wat een waardevolle workshop! Samen met Marianne Nieuwenhuijze keken we naar shared decision making (SDM) binnen de verloskunde. Fijn om met collega's in gesprek te zijn over de toepassing van SDM tijdens de bevalling. Het sloot ook mooi aan op de spiegelgesprekken die we tijdens de vorige bijeenkomst met ouders hadden.”

Elke vult aan:

Communicatie is zo ontzettend belangrijk. Bij het groepsgesprek met ouders tijdens de vorige Twinning-bijeenkomst werd dit opnieuw onderstreept. Ontevredenheid over de geleverde zorg wordt vaak veroorzaakt door gebrekkige communicatie. Er is geen betere vorm van open, gelijkwaardige communicatie als d.m.v. shared decision making. Door samen met de zwangere en haar partner het probleem te verkennen en de mogelijke opties te bespreken ontstaat uiteindelijk de beste keus voor de zwangere. Door te investeren in shared decision making bevorder je een goede relatie met de zwangere en neemt het zelfvertrouwen van de vrouw toe. Uiteindelijk vind ik dat het de kern van ons vak is om te herkennen wat de individuele zwangere nodig heeft.

Uit de discussie die na de presentatie van Marianne op gang kwam bleek ook dat shared decision making ontzettend moeilijk is en dat iedereen zijn eigen waarden en normen draagt die soms lastig te parkeren zijn.”

In het tweede deel van de workshop hebben de Twinkoppels elkaar inzicht gegeven in de 9 deelprojecten die alle op de een of andere manier raken aan het thema samenwerking en continuïteit van zorgverlener.

“We werden erg enthousiast van de projectonderwerpen van alle Twins. Ze lopen uiteen van verticaal baren tot het verbeteren van de samenwerking in een escape-the-delivery-room. Alle onderwerpen hebben een sterke onderbouwing voor de continuïteit van zorg en tegelijkertijd hebben ze toch ook hun eigenheid. Mooi om te zien hoe alle Twins dit toepassen in hun eigen projecten!

Niet alleen het contact tussen ons persoonlijk als Twins, maar ook de dynamiek en sfeer in de groep geeft zoveel inzichten in ons vak gezien vanuit ‘de andere lijn’.

We kijken uit naar de volgende workshops waarbij we in focusgroepen gesprekken hebben over het effect van Twinning op onze beroepsuitoefening. En in het najaar natuurlijk ook nog de studiereis naar de omgeving van Cambridge”. Daar krijgt 85% van de zwangeren midwife led continuity of care (MCoC).