Nieuwsbericht

05 september 2022

Een terugblik op de zomerperiode door de Twins Irma Bax (eerstelijns verloskundige) en Marieke Putman (klinisch verloskundige).

“Samen vormen wij de Twin Irmarieke. Aan Irma en mij de vraag om te vertellen wat het Twinning project voor ons betekent in deze wat rustigere projectfase tijdens de zomer: een fase zonder specifieke activiteiten vanuit het Twinning project Buiten de lijnen. Ook de Twins hebben vakantie! Zelf schrijf ik dit stukje vanuit een koele Airbnb in hartje Milaan. 

Ons deelproject voor Twinning

Zoals jullie weten heeft ieder Twinkoppel een deelproject. We zitten inmiddels in de afrondende fase daarvan. Met ons deelproject hebben we gekeken naar een mogelijkheid om studenten van de Verloskunde Academie kennis te laten maken met continuïteit van zorg door een continuity of care experience, volgens Australisch model, tijdens de stage. We bedachten een manier om deze eenvoudig in te passen in de al bestaande stages.

We hebben een pilot gedraaid met derdejaars studenten

En die was erg succesvol. Momenteel verwerken we de evaluaties, maar alvast een tipje van de sluier: veel enthousiaste reacties van studenten én zwangeren! De Verloskunde Academie Amsterdam die betrokken is bij de pilot toont belangstelling voor het uitrollen van de pilot in het reguliere stageprogramma. Ook zijn we al uitgenodigd om onze bevindingen te presenteren aan een breder publiek.

Welke verandering kan de pilot brengen?

Continue begeleiding tijdens de baring is een bewezen effectieve manier om uitkomsten te verbeteren en verwijzingen terug te dringen. Dit is mogelijk als er kleinschaliger gewerkt wordt. Op dit moment is de honorering hiervoor nog niet geheel toereikend, maar wanneer de beroepsgroep dit implementeert en de cijfers verbeteren, kan de honorering niet achterblijven.

Onderzoek, in met name Australië, laat zien dat wanneer studenten in hun opleiding kennismaken met continuïteit van zorg (een zwangere leren kennen tijdens de zwangerschap en haar vervolgens begeleiden gedurende zowel zwangerschap, baring als kraambed), ze eerder geneigd zijn dit ook na te streven ná hun opleiding. Dat komt doordat ze merken dat niet alleen de zwangere daar baat bij heeft, maar ook dat het hun eigen werk verrijkt.

Het Twin avontuur begon ruim een jaar geleden

In zeer korte tijd hebben we samen een mooi project neergezet dat daadwerkelijk kan leiden tot verandering in de toekomst. De kennismaking als student met continuïteit van zorg kan er toe leiden dat een afgestudeerde verloskundige beter weet welke vorm van zorg verlenen goed bij haar past. Dit leidt tot hogere werktevredenheid en daardoor tot minder uitval van verloskundigen.

Tijdens het Twinning project hebben we ons persoonlijk, als mens en als verloskundige, verrijkt met de workshops die we vanuit het project kregen aangeboden. Wij ervaren het als een waardevolle toevoeging en vinden het dan ook heel jammer dat er dit najaar een einde aan komt! Wat ons betreft ruimte voor officiële of officieuze verlenging van de activiteiten en het elkaar blijven inspireren en motiveren om buiten de lijnen te blijven denken.”

Meer lezen over Twinning? Check de Twinning pagina