Nieuwsbericht

01 maart 2022

We praten je graag weer bij over de ontwikkelingen binnen ons project.  

Workshop maart: spiegelgesprek en cliëntparticipatie 

De focus tijdens deze workshop ligt op de cliënte: op wat zij nodig heeft, wil en wat voor haar belangrijk is. Door in gesprek te gaan met cliënten en hun partners krijgen we inzicht in wat voor hen belangrijk is in de continuïteit van zorgverlener en in de communicatie daaromheen.  

We gaan niet zomaar in gesprek, maar we houden een spiegelgesprek met ouders. Dit soort gesprekken geeft je als zorgverlener informatie over hoe ouders de geleverde zorg hebben ervaren. Deze methode kun je inzetten om concrete input te verzamelen waarmee de zorg verbeterd kan worden.  

Voorbeelden van Twinning deelprojecten 

Eén van de Twinning deelprojecten dat mooi aansluit op het spiegelgesprek is het project dat zich richt op behoud van autonomie van de zwangere en haar partner. Wat hebben zij nodig om de kans op een positieve bevalervaring te vergroten? Ook het deelproject dat de communicatie tussen verloskundigen onderzoekt sluit aan bij een van de thema’s van het spiegelgesprek.  

Weer een ander Twinning deelproject richt zich op studenten die tijdens een 10-weekse stage de effecten van continuity of caregiver zelf zullen ervaren. Dat krijgt nu tijdens de opleiding nog te weinig aandacht en door studenten dit traject aan te bieden, is de kans reëel dat deze zorg navolging krijgt na afronding van hun opleiding.  

Een kijkje in elkaars keuken 

Alle Twins nemen een kijkje in elkaars keuken. Hoe ervaren ze dat zoal?  

Een Twin uit de eerstelijn zegt er dit over:  

“Allereerst respect voor mijn collega-Twin in de tweedelijn! Ik heb 2 dagen mogen meekijken en heb goed ervaren hoe het kán zijn. Geen bevalling gezien, maar ook dan zijn er veel andere ballen hoog te houden. Spoedpoli, reanimaties, overdrachten en briefings. Elke keer weer een strakke planning die ook zo maar weer bijgesteld moet worden. Gelukkig ook even tijd voor een lekkere lunch en koffie 😊. Echt een meerwaarde om te kijken in de keuken van een andere lijn!” 

Een andere Twin uit de eerstelijn deelt ook haar ervaring:  

“Ik heb vanuit de eerstelijn in een academisch ziekenhuis een kijkje genomen. Wat mij opviel is dat er veel meer mensen rondlopen in verhouding tot het aantal patiënten en er vindt iedere dag veel overleg plaats. Er zijn meerdere multidisciplinaire besprekingen die veel tijd en inzet vergen. Deze dienen ook als leermoment. De tijd met de zwangere/partner neemt naar verhouding veel minder tijd van je werkdag in beslag dan in de eerstelijn. De casussen zijn vaak ook nog eens veel heftiger. Het is een pittige plek om te werken!  

Meer informatie over Twinning 

Die vind je zoals bekend op onze Twinning pagina.