Nieuwsbericht

06 december 2019

Na het failliet van de ziekenhuizen MC IJsselmeer hebben de verloskundigen in Flevoland te kampen met een enorme werkdruk.

Om deze werkdruk enigszins te verlichten, hebben verloskundigen tijdelijk een extra bijlage gekregen. Inmiddels heeft de minister besloten dat er geen ziekenhuis meer terugkomt in de regio Flevoland en dat de toekomst van een integrale en goede geboortezorg afhangt van de eerste lijn. KNOV heeft aangegeven dat voor goede investeringen in de eerste lijn in Flevoland structurele en langdurige investeringen nodig zijn in de bedrijfsvoering van verloskundigen.

Joba van den Berg (CDA) heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer waarin zij de regering verzoekt de tijdelijke extra bijdrage aan verloskundigen in de bedrijfsvoering structureel te maken, als onderdeel van de maatregelen om de problemen in de geboortezorg op te lossen.
Ook Liliane Ploumen (PvdA) heeft een motie ingediend met een soortgelijke strekking. Op dinsdag 10 december stemt de Tweede Kamer over de moties.