Nieuwsbericht

30 maart 2020

Op de website van de KNOV zijn twee nieuwe factsheets gepubliceerd. De factsheet ‘Verloskundigenzorg bij obesitas’ en de factsheet ‘Vermoeden van macrosomie’ zijn online te lezen als een interactieve PDF, waarin u eenvoudig kunt doorklikken naar de bijlagen met evidence-tabellen, en naar websites die in de tekst of literatuurlijst worden vermeld.

Kennisproducten Obesitas en Macrosomie

In het eerste onderdeel zijn voor twee verloskundige onderwerpen - Obesitas en Macrosomie - kennisproducten ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van beschikbare wetenschappelijke literatuur en richtlijnen. Daarnaast zijn dossiergegevens van verloskundigenpraktijken geanalyseerd om aanvullende kennis over de fysiologische verloskunde te verkrijgen. Hiervoor is de VeCaS database gebruikt. VeCaS is de doorlopende registratie van de volledige dossiergegevens van cliënten van een aantal verloskundigenpraktijken gelieerd aan de AVM en de AVAG. Het bevat gedetailleerde informatie over het verloop van gezonde zwangerschappen en de geleverde zorg door verloskundigen.

Versterken EBM competenties verloskundigen

Het tweede onderdeel is gericht op het versterken van EBM competenties van verloskundigen, ter ondersteuning van de dagelijkse zorg aan individuele cliënten en het multidisciplinaire overleg over lokale zorgafspraken en protocollen. Er is een training ontwikkeld die bestaat uit zowel face-to-face onderwijs en e-learning (blended learning). In de trainingsgroepen (Blended practice communities) wordt gebruik gemaakt van de kennisproducten die ontwikkeld zijn in het eerste onderdeel van het project.

De KNOV stelt beide factsheets (en hopelijk in de nabije toekomst ook de training) beschikbaar voor het verloskundige werkveld.