Nieuwsbericht

22 februari 2021

In 2012 is CenteringPregnancy (CP) - geboortezorg in groepsverband - geïntroduceerd in Nederland. In de recente Economische Evaluatie van onderzoeksorganisatie TNO (2021) wordt nu aangetoond dat ook in Nederland CP gezondheidswinst oplevert en kosteneffectief is.

Effecten CP

CP leidt tot een significante afname van het percentage rokers bij 36 weken zwangerschap en 6 weken na de bevalling, een afname van het percentage vrouwen dat alcohol gebruikt 6 weken na de bevalling, een hoger percentage vrouwen dat start met borstvoeding, en een lager percentage vrouwen met hypertensie tijdens de zwangerschap. CP kost gemiddeld €57 extra per persoon, vergeleken met reguliere zorg. Maar uiteindelijk zorgt het voor een besparing op toekomstige zorgkosten.

Het is voor het eerst dat het effect van CP in Nederland in kaart is gebracht met een uitgebreid onderzoek. Eerder waren alleen Amerikaanse studies bekend, die ook kosteneffectiviteit op basis van betere gezondheidsuitkomsten lieten zien. De uitkomsten en de financiële gevolgen van CP zijn echter afhankelijk van de specifieke context en organisatie van het zorgstelsel in een land.

In Nederland bood in 2019 bijna 30% van de verloskundige praktijken CP aan. Bij deze praktijken nam ongeveer 30% van de zwangere vrouwen deel aan CP. De meerkosten van CP worden tot nu toe door verloskundigen gedragen, die bereid zijn te investeren in de methodiek omdat ze in de praktijk zien wat de meerwaarde van CP is. Het TNO rapport toont nu ook aan dat deze methodiek bredere gezondheidsbaten oplevert.

De KNOV heeft preventie hoog in het vaandel staan en ziet CP als zeer waardevol. De KNOV roept partners op om de uitkomsten van het onderzoek van TNO ter harte te nemen en samen met de KNOV te komen tot een oplossing op de door TNO gesignaleerde bekostigingsvraagstukken.