Nieuwsbericht

16 januari 2023

Het afgelopen jaar hebben velen van jullie meegewerkt aan het COMIC project waarin centraal staat hoe de continuïteit van (verloskundig) zorgverlener ingevuld kan worden. Hierbij is gekeken naar drie settings: kleinschalige verloskundige zorg, de begeleiding van diabetes gravidarum in de eerste lijn en het electief inleiden van de baring met ballon-catheter, waarbij de baring door de eerste lijn wordt begeleid.

We hopen begin dit jaar de eerste bouwstenen (wat heeft geholpen om veranderingen te realiseren) en barrières (wat vraagt aandacht) van deze zorgverschuivingen inzichtelijk te maken. Deze bouwstenen zijn voor een groot deel ook van toepassing op andere innovaties.

Regio’s die bovengenoemde of andere zorginnovaties gericht op het vergroten van continuïteit van zorgverlener, willen implementeren kunnen daarin vanaf nu door Comic ondersteund worden. Heb jij recent het plan opgevat of uitgevoerd om de continuïteit in de relatie met de zwangere te verbeteren? Binnen je eigen praktijk, met meerdere praktijken of in een groter (multidisciplinair) samenwerkingsverband? Voor een specifieke groep zwangeren of juist voor alle zwangeren? Welk onderwerp/aandachtspunt heb je gekozen? De KNOV komt graag met je in contact zodat we je kunnen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van de innovatie. Samen krijgen we zo steeds meer zicht in hoe ‘relationele continuïteit’ te implementeren. Aanmelden kan via nvanderlaan@knov.nl of r.simmelink@amsterdamumc.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw en wordt uitgevoerd door het Midwifery Research Network Netherlands (MRNN).