Nieuwsbericht

07 juni 2024

Op 6 juni kwamen we met bijna 50 collega’s online samen voor het voorlopig laatste webinar over de toekomst van ons vak.

Belangrijke thema's voor de toekomst

Het afgelopen jaar zijn thema’s naar voren gekomen die belangrijk zijn om te bespreken en waarop we regie willen richting onze toekomst:

Het stoppen van onnodige medicalisering kwam uitgebreid aan bod in een eerder webinar. Nu bespraken we het versterken van onze beroepsgroep en de rol die onderlinge concurrentie hierin heeft, de beroepsidentiteit versus de keuzevrijheid van vrouwen en hoe dit zich verhoudt tot onze maatschappelijke opdracht en bestaanszekerheid & sociaal domein. 

Onze uitdagingen

Het waren mooie, verdiepende gesprekken. Over samen sterk staan, het afbakenen en het uitbreiden van ons vak, wat regionaal en wat landelijk werk is, wat onze meerwaarde is en of we die voldoende zichtbaar maken, wat voldongen feiten zijn waar we ons toe moeten verhouden en waar we invloed op hebben. Duidelijk is dat de uitdagingen waar we mee te maken hebben soms het vrijuit denken over de toekomst belemmeren. Het bestuur ziet voor zichzelf de taak om in afstemming met de leden daarvoor op korte termijn een plan te ontwerpen. 

Vervolgstappen

Natuurlijk is dit proces na vier webinars dan ook niet voltooid, we gaan stap voor stap verder. De volgende stap zetten we tijdens het middagprogramma van de ALV op 28 juni. In deze live bijeenkomst willen we alles wat besproken is concreter maken en mogelijke scenario’s die wij zien met jullie bespreken. We hopen op een mooie opkomst en inbreng van veel collega’s! 

Inschrijven ALV en ledenmiddag

Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor de ALV en ledenmiddag! Ga hiervoor naar: ALV en ledenmiddag - KNOV