Nieuwsbericht

10 juni 2024

Welke factoren beïnvloeden het ziekteverzuim van (PA) klinisch verloskundigen? En wat zijn voor klinisch verloskundigen de voorwaarden voor bevoegdheid en de eisen in bekwaamheid? Daar gingen 47 klinisch verloskundigen op donderdag 30 mei met elkaar over in gesprek tijdens de platformbijeenkomst die wij speciaal voor hen organiseerden.
 

Met onze digitale platforms verbinden we leden met elkaar én met de KNOV. Via de platforms (te gebruiken op je laptop en via de app) kun je onder andere

  • in contact komen met collega's;
  • ideeën uitwisselen;
  • documenten delen;
  • een vraag stellen op het forum;
  • op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de KNOV;
  • 1-op-1 chatten met een collega;
  • een groeps-chat aanmaken, bijvoorbeeld met collega's uit de regio.

Elkaar digitaal en fysiek ontmoeten

Naast dat we elkaar via het platform digitaal goed kunnen vinden, organiseren we ook fysieke bijeenkomsten. Zoals de bijeenkomst op donderdag 30 mei, die we speciaal voor klinisch verloskundigen organiseerden. We startten de ochtend met een korte update vanuit het bestuur over de meest recente ontwikkelingen vanuit de KNOV die relevant zijn voor de klinisch verloskundigen. Daarnaast wisselden we met elkaar ervaringen en werkwijzen uit. Dit keer nodigden we ook twee gastsprekers uit.

Verzuim in de klinische setting

Marjolein Lansbergen-Mensink is (PA) klinisch verloskundige in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en presenteerde haar onderzoek over verzuim onder verloskundigen in de klinische setting. Zij onderzocht welke factoren het verzuim onder (PA) klinisch verloskundigen beïnvloeden. 

Bijna 80% van de deelnemers verzuimde in het afgelopen jaar. Een hogere zelfscore voor gezondheid en werkvermogen, het gevoel gewaardeerd te worden en een goede positie te hebben zorgen voor minder (frequent) verzuim. Terwijl vaker dan één keer per week een verstoorde nachtrust en het ervaren van een hogere werkdruk zorgen voor méér verzuim.

Bevoegd en bekwaam in de klinische setting

Juridisch adviseur Annemarie Smilde nam de aanwezigen mee in de juridische wereld van bekwaam- en bevoegdheden van klinisch verloskundigen. Na het bespreken van het theoretische kader rondom bevoegd en bekwaamheden gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over casussen uit de praktijk. 

Eén van de casussen was ‘de drukke dienst’. Welke randvoorwaarden zijn er om jezelf bekwaam te voelen in de zorg die je levert? Wat is de rol van het ziekenhuis, de zorgprofessionals en die van jezelf in bepaalde situaties? Het belang van goede dossiervoering, bewust zijn van je eigen verantwoordelijkheid en het beoordelen van je eigen bekwaamheid stonden hierin centraal.  

Na- en bijpraten tijdens de lunch

We sloten de ochtend af met een gezamenlijk lunch. Tijdens de lunch werd er volop bijgepraat en nagepraat over de bijeenkomst. Het enthousiasme onder de aanwezigen, de sprekers en het bestuur van de KNOV was duidelijk merkbaar. Er werden dan ook direct nieuwe ideeën en onderwerpen aangedragen voor een volgende bijeenkomst.

Gebruik jij het platform al?

Naast het platform voor klinisch verloskundigen, zijn ook de platforms voor vertegenwoordigers van eerstelijns verloskundige organisaties (VEVO's) en voor kleinschalig werkende verloskundigen te gebruiken. Ben je lid van de KNOV en wil je toegang tot deze platforms? Stuur dan een e-mail naar platformcoördinator Quinty Spits via qspits@knov.nl. Je kunt bij haar ook terecht voor meer informatie over onze platforms.

Lancering nieuw platform

Binnenkort lanceren we nog een platform speciaal voor verloskundigen die werkzaam zijn in andere organisaties en domeinen. Op donderdag 13 juni van 13.00 tot 15.00 uur (lunch vanaf 12.00u) is de startbijeenkomst voor dit platforms. Ben jij erbij? Meld je aan bij platformcoördinator Quinty Spits via qspits@knov.nl.

Bekijk alle platformbijeenkomsten in onze online agenda (log in om alle bijeenkomsten te zien) en meld je aan!

Meer informatie over de platforms

Naar het platform