Nieuwsbericht

10 november 2020

Ongeveer een jaar geleden kwam de Wetenschapscommissie van de KNOV voor de laatste keer bijeen. De leden van deze commissie hebben destijds de balans opgemaakt: wat is de bijdrage geweest van het KNOV Wetenschapsbeleid van 2009 tot en met 2019?

De Wetenschapscommissie heeft een sterke impuls gegeven aan 'midwifery science' door een aantal concrete zaken op te pakken:

  • bewustzijn creëren voor het belang van wetenschap als een belangrijke pijler van kwaliteit van zorg
  • een bijdrage leveren aan de verwetenschappelijking van het beroep door verloskundige promotietrajecten te ondersteunen
  • het blijven ondersteunen van onderzoek wanneer verloskundigen gepromoveerd zijn, in de vorm van Postdoc Fellowships

Door aan deze zaken te werken, zullen er uiteindelijk verloskundigen zijn die academische leerstoelen kunnen bekleden. Dat is gelukt.

Ontwikkeling wetenschappelijke discipline

In de afgelopen jaren heeft 'midwifery science' zich sterk ontwikkeld als wetenschappelijke discipline. Aan het einde van 2019 telde Nederland 37 gepromoveerde verloskundigen. Op 1 december 2019 werd Ank de Jonge benoemd tot Hoogleraar fysiologische verloskunde; een moment van erkenning van het belang van het fysiologische domein van de verloskundige zorg.

In januari 2020 volgde Corine Verhoeven, benoemd tot Professor of Midwifery (University of Nottingham, UK) en in oktober Marianne Nieuwenhuijze als Bijzonder Hoogleraar Fysiologische Verloskunde in Maastricht. In 2020 zijn nog vier verloskundigen gepromoveerd, met nummer vijf in december 2020.

Aanbevelingen voor de toekomst

De Wetenschapscommissie heeft ook een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De commissie pleit namelijk voor het positioneren van verloskundige wetenschap binnen het KNOV-bestuur, het bureau en onder de leden. De Wetenschapscommissie zou voortgezet moeten worden, aangevuld met sleutelfiguren uit de verloskundige wetenschap, zoals hoogleraren en lectoren. Daarbij zouden ook andere ketenpartners in de geboortezorg zitting moeten hebben en cliëntenorganisaties moeten participeren. Een kerntaak van deze groep zou zijn om een onderzoeksagenda voor de KNOV vorm te geven. Een ander punt van aandacht is het ondersteunen van vervolgonderzoek om te bouwen aan de volgende generatie van verloskundige wetenschappelijke leiderschap.

Onze acties

Als senior programmamanager (SPM) Kwaliteit en Wetenschap vormen deze aanbevelingen onderdeel van mijn opdracht bij de KNOV: passend beleid maken dat voortbouwt op de stappen die in de afgelopen jaren gezet zijn, binnen de kaders van het bestuur van de KNOV. Er ligt een hiervoor een beleidsstuk op hoofdlijnen klaar, aangevuld met ideeën om de Wetenschapscommissie nieuw leven in te blazen en om 'midwifery science' vorm te geven aan in de te zetten stappen naar de Verloskundige in 2030. In de komende maanden schrijf ik hier meer over in de voortgang van de portefeuille Kwaliteit en Wetenschap.