Nieuwsbericht

25 maart 2021

Op 12 maart heeft de Vakbond voor zorgprofessionals (FBZ) voor de zesde keer om tafel gezeten met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over een nieuwe Cao UMC. Helaas zonder enkel resultaat. De NFU ziet geen financiële ruimte voor een structurele salarisverhoging voor medewerkers in UMC’s. De werkgeversorganisatie wil het SER-advies ‘Werken in de zorg’ en de komst van een nieuw kabinet eerst afwachten voordat ze verder wil praten over een nieuwe cao. Het is daardoor onduidelijk wanneer de gesprekken worden vervolgd.

Tijdens het overleg heeft de FBZ nogmaals benadrukt een generieke structurele salarisverhoging als ‘harde voorwaarde’ te zien als antwoord op de lage instroom en hoge uitstroom in de zorg. Een loonstijging is voor alle functiegroepen belangrijk om het werken in UMC’s aantrekkelijk te houden. Wanneer de FBZ en de NFU weer om tafel gaan, is afwachten.