Nieuwsbericht

11 januari 2018

In 2017 heeft de NZa de nieuwe beleidsregel verloskunde 2018 vastgesteld, in deze beleidsregel is onder andere een tariefverhoging opgenomen voor de verloskundige zorg.

Op dit moment heeft de NZa nog geen oordeel gegeven over de bezwaren van de zorgverzekeraars tegen de beleidsregel verloskunde 2018 en de bijbehorende tariefbeschikking. Dit verwachten wij op korte termijn te ontvangen.

Zodra er duidelijkheid is over de uitkomst van de NZa hoorzitting, zal dit in de nieuwsbrief worden opgenomen.

Herziening salarisschalen voor mensen in loondienst en berekeningsschema waarnemers

Later dit jaar worden de KNOV arbeidsvoorwaardenadviesregeling (AVAR) 2018 en de bijbehorende salarisschalen / calculatieschema's herzien. De reden om dit niet per 1 januari 2018 te doen, is dat deze gebaseerd zijn op het maximale NZa-tarief uit de tariefbeschikking verloskunde waar nog geen definitieve duidelijkheid over is.

Daarnaast is in 2015 de peildatum voor declareren gewijzigd. Voor 2015 was het zo dat de datum van bevalling de declaratiedatum was. Dat is nu de datum van start zorg. Na afloop van de zorg vindt declaratie plaats en gaat de rekening naar de zorgverzekeraar. Praktijkhouders ontvangen het nieuwe tarief 2018 dus ook pas gaandeweg dit jaar.

Wanneer de nieuwe salarisschalen en calculatieschema's beschikbaar zijn via de website, zal dit worden aangekondigd via de nieuwsbrief.