Nieuwsbericht

25 oktober 2022

De tafel problematisch alcoholgebruik is een onderdeel van het preventieakkoord. Dat is erop gericht om de gezondheid op de volgende vlakken te verbeteren: roken, overgewicht en problematisch drankgebruik. Hiermee wordt bedoeld alcoholgebruik door jongeren en zwangeren en over drankgebruik in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de gezondheid.

De staatssecretaris van VWS heeft besloten om te stoppen met de tafel problematisch alcoholgebruik, omdat deze niet heeft geleid tot noodzakelijke en aanvullende effectieve maatregelen om de volksgezondheid te beschermen. De schadelijke gevolgen van alcoholgebruik vragen om een urgente aanpak, gericht op zoveel mogelijk actie en snelheid die het preventieakkoord op alcoholgebruik vereist. De tafel voldoet hier niet meer, gezien de meningsverschillen over de adviserende taak van de tafel, over het bespreken van wettelijke maatregelen aan de tafel, en over de lobby rondom alcoholbeleid.
Uit de brief blijkt onder meer: ”Veel gezondheidspartijen kunnen naar eigen zeggen niet langer aan zichzelf of hun achterban verantwoorden dat zij deelnemen aan een tafel waar geen/te weinig resultaat geboekt wordt. Zij voelen zich hierin gesterkt door adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin gesteld wordt dat alcoholbeleid moet worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd op basis van doelstellingen van de volksgezondheid en het beste beschikbaar bewijs, maar ook beschermd moeten worden tegen inmenging van commerciële belangen.”

In de volgende nieuwe fase blijft de staatssecretaris in overleg met alle preventieakkoord-partners in specifieke situaties of rondom concrete acties en thema’s, echter niet meer in gezamenlijke setting. Zo is er meer ruimte voor organisaties om een eigen geluid te laten horen en inzet te tonen.

Aan deze keuze is een traject voorafgegaan. Deze valt terug te lezen in de Kamerbrief die onder dit artikel is toegevoegd. Voor het eind van het jaar zal de staatssecretaris van VWS laten weten hoe hij verder gaat bijdragen aan de NPA doelen samen met de Tweede Kamer.