Nieuwsbericht

19 december 2019

Er zijn drie nieuwe subsidierondes geopend door het ZonMw-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Met hulp van de subsidies kunnen regio’s samenwerkingsverbanden opstarten of verder ontwikkelen. De samenwerkingsverbanden zetten in op het verplaatsen, vervangen of voorkomen van zorg. Ook kunnen regio’s met behulp van de voucher een gedeeld regiobeeld opstellen.

De volgende subsidierondes zijn geopend:

  • De Startimpuls
    Hiermee kunnen regionale samenwerkingsverbanden opgezet worden.
  • De Regio-impuls
    Hiermee kunnen bestaande samenwerkingsverbanden verder ontwikkeld worden.
  • De Voucher
    Hiermee kan een gedeeld regionaal beeld gecreëerd worden waarin de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in de regio in kaart worden gebracht.

U kunt tot uiterlijk 14.00 uur op 11 februari 2020 de aanvraag indienen. Bij ZonMW vindt u informatie over de aanvraagprocedure.
Heeft u ondersteuning nodig bij het indienen van de aanvraag, neem dan contact op met uw regioteam of regiomanager.

Webinar op 13 januari

ZonMw organiseert op 13 januari een webinar om geïnteresseerden te informeren en ondersteunen bij een aanvraag. Tijdens dit webinar kunnen praktische vragen gesteld worden over de subsidieoproepen. Vooraf aanmelden is verplicht.