Nieuwsbericht

02 september 2022

De Stichting Frederik Ruijsch heeft als doel het bevorderen van onderwijs en onderzoek in brede zin inzake verloskundige zorg zoals die wordt uitgeoefend in de eerstelijn door verloskundigen. Zie https://www.frederik-ruijsch.nl/.

Doorlopend kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de eerstelijns verloskundige zorg. Afhankelijk van het onderwerp kan het onderzoek ook de samenwerking betreffen van eerstelijns verloskundigen met ketenpartners in het medisch en/of sociaal domein. Het onderzoek moet bijdragen aan de ondersteuning van fysiologische processen tijdens de zwangerschap, bevalling of kraamperiode.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door een onderzoeks- of onderwijsinstelling. Een of meerdere eerstelijns verloskundigenpraktijken zijn mede aanvrager(s) van de subsidie. Betrokkenheid van één of meerdere cliënten of cliëntvertegenwoordigers in het onderzoek is een vereiste.

Hoeveel kan worden aangevraagd?

Per aanvraag is een maximum bedrag van €10.000 beschikbaar. Het bestuur van de Stichting Frederik Ruijsch beoordeelt of de subsidie aanvraag gehonoreerd wordt.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Schrijf een aanvraag van maximaal 2000 woorden (exclusief referenties) met daarin de volgende onderdelen:

  • Aanvragers en samenwerkingspartners
  • Relevantie van het onderzoek
  • Onderzoeksopzet
  • Tijdpad
  • Betrokkenheid van eerstelijns verloskundigen en cliënt(vertegenwoordigers)

Aan het eind van het onderzoek vindt verantwoording van de subsidie plaats door middel van een verslag van 500 – 1500 woorden aan het bestuur van Stichting Frederik Ruijsch.

Voor meer informatie en indiening van een subsidieaanvraag; neem contact op met het secretariaat van de Stichting Frederik Ruijsch, Marian van Huis, marianvanhuis@gmail.com, tel. 06 51053523. Voor inhoudelijke vragen; neem contact op met prof. dr. Ank de Jonge, ank.dejonge@amsterdamumc.nl , tel. 06 21115591.