Nieuwsbericht

03 oktober 2019

U wilt als verloskundige toch ook graag passende zorg leveren die aansluit bij de wensen en behoeften van zwangere en pas bevallen vrouwen? Maar om deze passende zorg te kunnen bieden, is het van belang te weten wat (aanstaande) moeders van hun zorg vinden.

Echter, recente landelijke cijfers ontbreken over gegevens van de daadwerkelijke voorkeuren, verwachtingen en ervaringen van (aanstaande) moeders in heel Nederland. Daarom is de KNOV, samen met de Academie Verloskunde Maastricht, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht, gestart met het StEM (Stem en Ervaringen van Moeders) onderzoek. Het doel van StEM is inzicht verkrijgen in de verwachtingen, voorkeuren en ervaringen van zwangere en pas bevallen vrouwen in Nederland. Uw hulp kunnen wij hierbij hard gebruiken!

Wijst u uw cliënten op het StEM onderzoek?

Met de uitkomsten van StEM wordt gekeken hoe de zorg aan zwangere en pas bevallen vrouwen in Nederland kan worden verbeterd. Daarom is het van groot belang dat zo veel mogelijk zwangere en pas bevallen vrouwen deelnemen aan dit onderzoek. Uw hulp is hierbij hard nodig; wijs uw cliënten op het StEM onderzoek en het belang hiervan. U kan dit doen door StEM met uw cliënten te bespreken en/of de berichtgeving te verspreiden via bijvoorbeeld uw website, Facebookpagina of Instagram. Ook zijn er posters beschikbaar die u op uw praktijk kunt ophangen.

Aanmelding StEM onderzoek

(Aanstaande) moeders kunnen zichzelf aanmelden en krijgen toegang tot een vragenlijst. Er zijn aparte vragenlijsten ontwikkeld die ingevuld kunnen worden tijdens de zwangerschap tot en met 1 jaar na de bevalling. Het invullen van de vragenlijst duurt 20-30 minuten en is anoniem.

Onderstaande poster (PDF) kunt u ophangen in uw praktijk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website www.stemverloskunde.nl. Heeft u vragen? Mail dan naar info@stemverloskunde.nl of neem contact op met Maaike Vogels op 06-51618086.