Nieuwsbericht

20 september 2022

De zomer lijkt nu toch écht voorbij en de herfst doet zijn intrede. De projectleiders en werkgroepen hebben echter niet stilgezeten deze zomer. Er is hard gewerkt aan verschillende multidisciplinaire richtlijnen waar de KNOV de penvoerder van is. Tijd dus voor een korte statusupdate! 

Addendum Postnatala Zorg na Sectio

In 2018 is de multidisciplinaire richtlijn Postnatale Zorg verschenen. Deze richtlijn beschrijft wat goede integrale basiszorg is voor moeder en kind in de postnatale periode. De postnatale zorg voor vrouwen na een sectio viel echter buiten deze richtlijn. Dit addendum is dan ook een aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn Postnatale Zorg en gaat specifiek over optimale zorg aan moeder en kind vanaf 24 uur tot zes weken na een sectio.De werkgroep die het addendum ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van de KNOV, NHG, NVOG, KCKZ en Stichting Zelfbewustzwanger. De commentaarfase van het addendum is gesloten en het binnengekomen commentaar wordt verwerkt. 

Herziening multidisciplinaire richtlijn Hypertensieve Aandoeningen

In 2019 is de herziening gestart van de multidisciplinaire richtlijn Hypertensieve Aandoeningen, maar door de reorganisatie is hij tijdelijk gestaakt. In 2021 is de herziening weer opgepakt. Ook de NVOG heeft een Multidisciplinaire Richtlijn Hypertensieve Aandoeningen in de Zwangerschap. Er heeft afstemming plaats gevonden tussen de KNOV en NVOG over de samenwerking rondom de updates van beide richtlijnen. Beide beroepsorganisaties hebben een eigen richtlijntraject gehanteerd, waarbij de NVOG zich met name gericht heeft op medische uitgangsvragen en de KNOV hoofdzakelijk op de preventie en risicoselectie van hypertensieve aandoeningen bij zwangere vrouwen. Bij de totstandkoming van de richtlijn zijn afgevaardigden van KNOV, NVOG en Hellp Stichting betrokken geweest. Ook van deze richtlijn is de commentaarfase officieel gesloten en wordt het binnengekomen commentaar verwerkt. 

Multidisciplinaire Richtlijn Anemie

In 2019 is gestart met de herziening van de richtlijn Anemie, maar door de reorganisatie is ook deze destijds tijdelijk gestaakt. In 2021 is deze herziening weer opgepakt. Het doel van de richtlijn is het uitdragen van eenduidige, transparante en evidence based aanbevelingen ten aanzien van opsporing en behandeling van anemie tijdens de zwangerschap en de kraamperiode in Nederland. De in de richtlijn beschreven zorg moet zowel onder- als overbehandeling van anemie voorkomen.De richtlijn is tot stand gekomen in een werkgroep met vertegenwoordigers van KNOV, NVOG, NHG, NVvH en Geboortebeweging. Ook van deze multidisciplinaire richtlijn is de commentaarfase officieel gesloten en wordt het binnengekomen commentaar verwerkt. 

Meer updates volgen

Benieuwd naar de status van de Multidisciplinaire Richtlijn Opsporing en Screening Foetale Groeirestrictie en van de Multidisciplinaire Richtlijn Spontane Vaginale Baring? En naar welke multidisciplinaire richtlijnen dit najaar nog worden opgestart? De komende weken praten we je graag bij en zullen er daarom verschillende statusupdates volgen. Heb je vragen over een van de drie richtlijnen? Mail dan naar anemie@knov.nl, hypertensie@knov.nl of sectio@knov.nl.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.