Nieuwsbericht

14 november 2022

Als verloskundigen willen we graag de best mogelijke zorg leveren. Daar is ervaring én kennis voor nodig. De KNOV vindt het belangrijk om kennisontwikkeling te stimuleren, zodat we de verloskundige zorg kunnen verbeteren. In de dagelijkse verloskundigepraktijk loop je ongetwijfeld weleens tegen zogenaamde ‘kennislacunes’ aan: we doen in ons vak bepaalde dingen, maar werken die wel echt? Zijn ze bewezen effectief?

Om uit te vinden wat we niét weten – waar deze kennislacunes zich bevinden - starten we het project ‘Kennisagenda 2023 – 2028’.  In deze Kennisagenda komt te staan over welke onderwerpen (nieuwe) kennis nodig is om de verloskundige zorg te verbeteren. 

Het project ‘Kennisagenda 2023 – 2028’

In dit project halen we kennislacunes op uit de dagelijkse verloskundige praktijk in de eerste en tweede lijn. Vervolgens vertalen we deze gaten in onze kennis naar onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen delen we via een eindrapport met onze leden en wetenschappelijke instellingen. Deze laatste groep kan de Kennisagenda met onderzoeksvragen gebruiken als richting voor (promotie)onderzoek dat zij willen opstarten. Vanuit de KNOV stellen we de Kennisagenda samen, we voeren niet zelf het onderzoek uit.

Het project bevordert evidence based werken – weten wat werkt voor wie op welk moment – kwalitatief hoogstaande zorg voor de cliënt en ondersteuning van verloskundigen in hun fysiologische benadering van de verloskunde. Het project draagt hiermee nadrukkelijk bij aan het realiseren van de doelstellingen van ‘de verloskundige in 2030’.

Wat gaan we doen?

We peilen onder verloskundigen, beroepsgroepen waarmee wordt samengewerkt, cliënten- en patiëntenorganisaties en wetenschappelijke instituten waar zich kennislacunes bevinden en welke onderzoeksvragen er leven. Vervolgens buigt een werkgroep zich over de verzamelde kennislacunes, maakt de vertaalslag naar onderzoeksvragen en prioriteert deze in een top 10. Deze uitkomsten stemmen we regelmatig af met stakeholders. Uiteindelijk verzamelen we de resultaten in een eindrapport. Dit rapport kan richting geven aan verder onderzoek en de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsproducten.

Welke essentiële kennis mis jij? Vertel het ons!

In de dagelijkse praktijk loop jij vast wel eens tegen onderzoeksvragen aan. Of er ontbreekt belangrijke kennis in een richtlijn die je gebruikt. Deze kennislacunes uit de praktijk hebben wij van jullie nodig om de kennisagenda te vullen. Heb je een concreet voorbeeld uit de praktijk dat we zeker moeten meenemen, dan horen we dat heel graag van je uiterlijk dinsdag 6 december via dit online formulier.  

Wil jij deelnemen aan de werkgroep Kennisagenda?

Begin 2023 start de werkgroep Kennisagenda. Hiervoor zoeken we drie leden die willen deelnemen vanuit het perspectief van verloskundigen/cliënten. Als lid van de werkgroep fungeer je als klankbord en geef je advies over het prioriteren van de kennislacunes en onderzoeksvragen en het eindrapport. De werkgroep komt twee keer bij elkaar. Voor je deelname aan de werkgroep is een vacatievergoeding beschikbaar. Heb je affiniteit met het onderwerp, ben jij een ervaren verloskundige en wil je deelnemen, stuur dan een e-mail naar kennisagenda@knov.nl.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.