Nieuwsbericht

29 april 2024

Welk beleid ten aanzien van de verloskundige wetenschap voert de KNOV richting 2040? Dat is wat we willen onderzoeken met het project “Behoeftepeiling en advies ondersteuning (academische loopbaan) gepromoveerde verloskundigen". 

Begin 2000 was de Nederlandse verloskundige wetenschap in vergelijking tot landen als de VS en de VK academisch minder ver ontwikkeld. In de afgelopen twintig jaar heeft de KNOV  een actief beleid gevoerd om midwifery science een impuls te geven. Inmiddels is er een flinke inhaalslag gemaakt te zien in de hoeveelheid gepromoveerde verloskundigen, midwifery science Leerstoels en Hoogleraren en lectoren verloskunde. Maar in hoeverre wordt er nu gezorgd dat de opgedane kennis van verloskundige promovendi en gepromoveerden daadwerkelijk invloed heeft op de kwaliteit van verloskundige zorgverlening? En welke behoeftes heeft deze doelgroep als het gaat om ondersteuning in hun rol als inhoudelijke expert? Met dit vraagstuk gaan we aan de slag.  

Doelen van het project 

Met dit project heeft de KNOV een aantal doelen voor ogen:   

  • het in kaart brengen van reeds opgedane verloskundige wetenschappelijke expertise; 
  • het exploreren en ontwikkelen van strategieën om wetenschappelijke expertise te gebruiken ten aanzien van kwaliteitsverbetering; 
  • onderzoeken welke behoeftes liggen bij promovendi in het zich profileren als expert in de verloskunde; 
  • het bepalen van de rol en positie van de KNOV in de verloskundige wetenschap richting 2040. 

Met behulp van bovenstaande wordt een advies opgeleverd over hoe de expertise en kennis uit de verloskundige fysiologische wetenschap goed de weg vindt naar kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast wordt een advies opgeleverd over de beleidsvoering op wetenschap richting 2040. Voor deze adviezen wordt, in samenwerking met MRNN, een behoeftepeiling gehouden onder verloskundige promovendi, waarmee wordt opgehaald wat hen kan ondersteunen in hun expertrol.  

Meer weten? 

Wil je meer weten over dit project of wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op met SPC Onderwijs en wetenschap Suzanne Thompson via sthompson@knov.nl. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.