Nieuwsbericht

12 september 2023

Maandag 11 september zijn de leden van de Kwaliteitscommissie van de BEN officieel benoemd. Nu kunnen zij hun werkzaamheden starten. Deze commissie bestaat uit vijf leden: 2 namens de BEN: Rosanne van Dam en Ruby Blokland, 2 namens de KNOV: Marlies Garritsen en Myrthe Stel en een onafhankelijk voorzitter: Titia Cohen. De opdracht van deze commissie is het toetsen van de kwaliteitseisen van het Reglement, die zijn opgesteld voor de beoordeling van de inhoud van de logboeken. Op basis van deze toetsing kan de commissie indien nodig voorstellen doen voor aanpassing van de kwaliteitseisen van het Reglement. Deze voorstellen dienen te worden goedgekeurd door de besturen van de BEN en KNOV.

De besturen van zowel de BEN als KNOV willen graag dat een eerste toetsing heeft plaats gevonden voor 2024, zodat eventuele aanpassingen in het reglement per 1 januari 2024 kunnen worden doorgevoerd. Daarom heeft de commissie de opdracht gekregen om het resultaat van een eerste toetsing en hun daarop gebaseerde adviezen uiterlijk 30 November aan te bieden aan de besturen van de BEN en KNOV.


Oproep

Uiteraard willen de vertegenwoordigers in deze commissie gebruik maken van jullie input. Daarom is afgesproken dat tot en met 30 september jullie input kan worden gestuurd naar zowel de BEN als KNOV. Als je de vertegenwoordigers wil ondersteunen met jouw opmerkingen, ideeën en verbetervoorstellen met betrekking tot de kwaliteitseisen van het Reglement Echokwaliteitsregister, dan mag je deze input mailen naar: kwaliteitsregister@knov.nl of beleid@echoscopisten.nl. In het onderwerp van de mail graag: Kwaliteitscommissie.

https://www.echoscopisten.nl/nl/echokwaliteitsregister/scoreformulieren-basis-termijn-en-biometrie

Let op: in deze toetsing gaat het alleen om input met betrekking tot de inhoudelijke beoordeling van de logboeken. Wij verzamelen jullie input en zorgen dat de commissie hiermee vanaf 1 oktober aan de slag kan.