Nieuwsbericht

01 april 2021

Met het toekennen van de kwaliteitsgelden door ZonMw is het mogelijk in dit jaar veel verloskundigen gratis te trainen. Leden van de KNOV, die gemotiveerd zijn aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk, kunnen in 2021 de training volgen.

Opgeven kan via https://positievegezondheid.corsizio.com. Daar vind je de data waarop de trainingen gegeven worden en kun je je direct inschrijven. Vol = vol.

Online trainingen

Op dit moment vindt de online pilot van de training Positieve Gezondheid plaats. 4 groepen worden/zijn nu getraind via Zoom. Onder voorbehoud van een positieve evaluatie van deze pilot kunnen alle leden zich nu al individueel inschrijven voor online trainingen.

Trainingen op locatie

Individueel inschrijven voor trainingen op diverse locaties in het land vanaf 1 juni 2021 is nu ook al mogelijk. Deze inschrijvingen zijn onder voorhoud van het dan geldende KNOV-coronabeleid.

Toelichting

De training Positieve Gezondheid bestaat uit 2 dagen, met na 3 maanden een intervisie van 1 dagdeel. Per training is plaats voor 12 (online) of 16 (op locatie) deelnemers. Accreditatiepunten (13,5 voor de training en 3 MIO punten voor de intervisie) worden toegekend als aan alle verplichte onderdelen is voldaan.

Van de verloskundigen die gebruik maken van het gratis aanbod, wordt in ieder geval verwacht dat zij actief aan de slag gaan met Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk en ervaringen en ‘best practices’ delen voor alle leden van de KNOV. Daarnaast zal er dit najaar een aanvraag voor een effectmeting in 2022 gedaan worden en een bijdrage leveren aan dit onderzoek hoort er ook bij. Denk aan een interview of een vragenlijst voor verloskundigen en cliënten.

Neem voor vragen contact op via positievegezondheid@knov.nl.