Nieuwsbericht

07 juli 2022

Bij de invoering van de nieuwe afkapwaarden opgenomen in de richtlijn Gestational Diabetes Mellitus (GDM) van de World Health Organization (WHO 2013) zou een nieuwe groep zwangere vrouwen met milde hyperglycemie de diagnose GDM krijgen. In vergelijking met het eerdere standpunt uit 1999 (WHO 1999) wordt de diagnose in de nieuwe criteria gesteld door middel van een driepunts Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) in plaats van een tweepunts OGTT. Bovendien wordt de diagnose GDM reeds bij lagere waarden (mildere hyperglycaemie) gesteld. Sindsdien zijn de criteria genoemd in de GDM van de WHO, 2013, in grote delen van de Westerse wereld en in een deel van de Nederlandse ziekenhuizen, geïmplementeerd. Hierdoor zullen meer zwangeren de diagnose GDM krijgen ondanks het feit dat trial ‘evidence’ over de (kosten)effectiviteit en eventuele ‘harms’ van de behandeling ontbreken. De zorgevaluatiestudie TANGO-DM onderzoekt of deze gezonde groep vrouwen baat heeft bij deze intensieve GDM-behandeling.

De KNOV ondersteunt dit onderzoek, aangezien een grote groep zwangeren te maken krijgt met diagnostiek naar GDM, en er duidelijkheid moet komen over de meest optimale afkapwaardes en de daaraan gekoppelde behandeling. Tevens is deze studie een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de verschillende betrokken beroepsgroepen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek om zo de gezamenlijke zorg voor zwangeren te optimaliseren.

Voor het slagen van de studie is medewerking nodig van zowel verloskundigen als gynaecologen, klinisch chemici en internisten. Omdat het antwoord op deze kennisvraag nog steeds relevant is, willen de betrokken wetenschappelijke verenigingen de studie TANGO DM opnieuw onder de aandacht brengen om zo het aantal inclusies van deze studie weer een impuls te geven. Om de relevantie hiervan kracht bij te zetten hebben de betrokken wetenschappelijke verenigingen een standpunt opgesteld waarin dit extra wordt onderschreven.

Meer informatie over de TANGO DM Studie vindt je hier.
NVOG, KNOV, NIV en NVKC hebben gezamenlijk een bestuursstandpunt geformuleerd ten behoeve van het versnellen van de inclusies voor de TANGO DM zorgevaluatie. Dit standpunt kan je hier lezen.