Nieuwsbericht

21 april 2020

Op 2 april 2020 werd het aangepaste besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden officieel bekend gemaakt. Hierin staat ook dat de verplichting om het BIG-nummer te vermelden in werking treedt per 1 januari 2021. Door de coronacrisis hebben BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers misschien niet voldoende tijd om op 1 januari 2021 aan de verplichting te voldoen. Daar wordt rekening mee gehouden: zij hoeven voorlopig nog niets te doen.

Implementatie

De beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland hebben eerder met het ministerie van VWS afgesproken dat de BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers minimaal een half jaar de tijd krijgen om de verplichting te implementeren. Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis wordt bekend gemaakt wanneer het half jaar om aan de verplichting te voldoen ingaat. Ook wordt er dan meer uitleg gegeven over de verplichting. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Verplichting

De verplichting houdt in dat zorgverleners:
1) patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen en dat zij het nummer moeten vermelden
2) bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever)
3) in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden.

Het BIG-nummer hoeft dus niet op andere plekken te worden vermeld, zoals in wachtruimten. Totdat aan de verplichting moet zijn voldaan, bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren.

Meer informatie