Nieuwsbericht

16 mei 2023

Middels onderstaande brief willen we jullie informeren over de stand van zaken rondom jodiumtabletten voor zwangeren en kinderen <18jaar. Voor beide groepen geldt namelijk dat het verstandig is dat zij, indien woonachtig binnen een straal van 100km van een kerncentrale, jodiumtabletten in huis hebben. Dit advies is al geruime tijd hetzelfde. In de praktijk blijkt echter dat deze informatie slechts beperkt wordt verspreid en dat de uitvoer gering is. Wij vinden het belangrijk dat je als zorgverlener op de hoogte bent van deze informatie en (aanstaande) ouders op de juiste manier kunt informeren over dit onderwerp. Het laatste nieuws over dit onderwerp is ook te vinden op deverloskundige.nl