Nieuwsbericht

25 mei 2022

Op 20 september 2021 heeft de Gezondheidsraad (GR) geadviseerd om de griepvaccinatie ook aan te bieden aan alle zwangeren vanaf de 22e week van de zwangerschap. Het RIVM heeft onlangs samen met betrokken partijen waaronder de KNOV, NVOG, NHG en partijen rond de jeugdgezondheidszorg (JGZ) (AJN, ActiZ, GGD GHOR en V&VN), gekeken hoe deze het best kan worden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het advies om de voorlichting over de griepvaccinatie voor zwangeren door de verloskundige zorgverleners te laten geven en de vaccinatie te laten toedienen door de JGZ. De staatssecretaris van het Ministerie van VWS is akkoord met dit advies.

De combinatie van de maternale griepvaccinatie met de maternale kinkhoestvaccinatie speelt hierbij een belangrijke rol. Laatstgenoemde wordt ook vanaf de 22e week van de zwangerschap gegeven en wordt in de huidige situatie door de JGZ uitgevoerd. Het is daarom zinvol om ook de maternale griepvaccinatie bij de JGZ te beleggen zodat vrouwen beide prikken op één locatie kunnen halen. Per 2023 kunnen alle zwangeren vanaf de 22e week van hun zwangerschap gedurende het griepseizoen (oktober-maart) de griepprik halen bij de JGZ.

De griepprik is de beste bescherming voor pasgeborenen tegen mogelijke ernstige complicaties bij griep. Griep kan bij deze groep leiden tot ademhalingsproblemen waarvoor soms ziekenhuisopname noodzakelijk is. Ook de zwangere heeft na griepvaccinatie zelf minder kans op zwangerschapscomplicaties door griep waarvoor soms ziekenhuisopname nodig is. Meestal verloopt griep bij pasgeborenen en zwangeren mild, maar hebben zij een verhoogde kans op ademhalingsproblemen en ziekenhuisopname. Vaccineren tijdens de zwangerschap is veilig. De zwangere maakt na vaccinatie antistoffen die ze via de placenta aan de baby doorgeeft. Op die manier is de pasgeborene na de geboorte beter beschermd. De baby kan nog wel griep krijgen, maar die kans is een stuk kleiner en als de baby griep krijgt, is het verloop meestal mild.

In het advies aan VWS zijn randvoorwaarden en aandachtspunten benoemd die ingeregeld moeten worden voor een goede implementatie van deze uitvoeringsroute. Dit betreft onder andere voldoende tijd, capaciteit bij de betrokken partijen/uitvoerders en benodigde financiële compensatie voor de toegekende taken. Maar ook zaken als een goede registratie en scholing. In de komende periode werken de betrokken partijen gezamenlijk aan deze implementatie.

De implementatie van de uitvoeringsroute via de verloskundige zorgverlener voor de voorlichting en de JGZ voor de vaccinatietoediening vraagt langere voorbereidingstijd. Deze is daarom niet te realiseren voorafgaand aan de griepvaccinatiecampagne in 2022. Daarom is er in samenwerking met het NHG voor de griepvaccinatie voor zwangeren in 2022 een tijdelijke uitvoeringsroute opgezet: dit najaar mogen alle zwangeren die 22 weken of langer zwanger zijn, zich van 1 oktober tot en met 31 december zelf bij hun huisarts melden voor de gratis griepvaccinatie.

Meer informatie over de maternale griepvaccinatie is hier te vinden.