Nieuwsbericht

08 juli 2024

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) heeft de richtlijn Blaaskatheterisatie gepubliceerd. De richtlijn beschrijft indicaties en infectiepreventiemaatregelen bij patiënten met een transurethrale katheter in ziekenhuizen, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra en wijkverpleging en is daarmee dus ook relevant voor verloskundigen. 


Urineweginfecties zijn de meest voorkomende nosocomiale infecties. Blaaskatheters vormen een belangrijke risicofactor op het ontstaan van een urineweginfectie. 

De richtlijn Blaaskatheterisatie betreft de herziening van de WIP-richtlijn Blaaskatheterisatie die hiermee vervalt. In de herziene richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Indicaties en alternatieven voor een blaaskatheter
  • Infectiepreventiemaatregelen bij het inbrengen van een transurethrale katheter 
  • Dagelijkse verzorging van patiënten met een transurethrale katheter
  • Katheterwissel

Naar de richtlijn Blaaskatheterisatie