Nieuwsbericht

25 september 2023

Op dinsdag 3 oktober kun je weer laagdrempelig in gesprek met het KNOV-bestuur. Van 16:00 tot 17:00 uur kun je vragen stellen, opmerkingen doorgeven en vertellen Marieke, Alieke, Maaike en Stephanie wat er zoal speelt en waar het bestuur zich momenteel op richt.

In deze editie van Spreek het bestuur gaan Alieke, Maaike, Marieke en Stephanie ook graag met jullie in gesprek over de open brief die ze deze week stuurden aan de Gezondheidsraad en een aantal overheidsinstanties. In deze brief vroegen ze aandacht voor de maatschappelijke opdracht om vanuit Passende zorg te werken en hoe de maternale vaccinaties zich hiertoe verhouden. Ze beogen met deze brief een breder maatschappelijk debat te bevorderen. De directe aanleiding voor de brief was het advies van de Gezondheidsraad om alle zwangere vrouwen een COVID-vaccinatie aan te bieden. Dit advies is inmiddels overgenomen door de Minister van VWS.

We zien je graag op 3 oktober in Teams!

Klik hier om deel te nemen