Nieuwsbericht

11 februari 2021

Op 8 februari heeft MC Leeuwarden aan de verloskundigen in Friesland laten weten hun ziekenhuis te sluiten voor poliklinische bevallingen. Ze hebben dit besluit genomen vanwege een corona-uitbraak in het ziekenhuis. We wensen het ziekenhuis sterkte bij het aanpakken van de uitbraak en hopen voor iedereen dat deze snel onder controle is.

Doorgang acute zorg cruciaal

Tegelijkertijd vindt de KNOV dat de acute zorg, rondom de bevalling, zoveel mogelijk doorgang dient te hebben. De gekozen oplossing van MC Leeuwarden grijpt in op de het werk van de verloskundige en de zorg die zij kan leveren en de keuzevrijheid voor de zwangere vrouw. Dit is onwenselijk. De maatregelen zijn genomen voor de komende twee weken, maar het is onduidelijk of deze daarna worden verlengd. Tijdens de eerste coronagolf werd deze maatregel door het ziekenhuis steeds verlengd. Het is goed om in te zetten op zo snel mogelijk teruggaan naar de normale situatie.

Vraagtekens bij effect

De KNOV vraagt zich daarbij af of een dergelijke maatregel daadwerkelijk effect heeft. Immers, de patiënt wordt net voor haar bezoek aan het ziekenhuis nog bezocht door dezelfde verloskundige. Er is dus al contact tussen hen beiden geweest. Het creëert vervolgens een extra overdrachtsmoment. Bovendien wordt de kring van zorgverleners rondom de zwangere juist vergroot. Dit brengt weer meer risico op verspreiding met zich mee.

Zorg in overleg met de zwangere vrouw

De verloskundigen in de regio gaan in gesprek met de zwangere vrouwen die op het punt staan te bevallen. Zij zullen hen begeleiden in hun keuze en hen wijzen op hun rechten en alternatieven. Zo proberen de verloskundigen in de regio ondanks de ontstane situatie nog steeds de beste zorg te leveren en de keuzevrijheid van de vrouw voorop te stellen.

Samenwerken voor oplossingen

We begrijpen dat we in een bijzondere tijd leven, waarin er soms vervelende beslissingen genomen moeten worden. Tegelijkertijd weten we ook dat de reguliere zorg, en vooral de acute zorg, zoveel mogelijk door zou moeten gaan. Zo ook de zorg rondom de bevalling. Wanneer die in het geding komt, is het belangrijk om de samenwerking te zoeken met andere aanbieders in de regio om oplossingen te vinden.

Het is goed om met elkaar zo snel mogelijk te komen tot andere oplossingen, zodat zwangere vrouwen hier zo min mogelijk last van hebben. We zien daarvoor een aantal mogelijkheden, zowel voor het VSV als het ROAZ. Zo zijn er voorbeelden van een tijdelijke strikte scheiding in een ziekenhuis tussen poliklinisch en klinisch bevallen. In overleg met het ROAZ kan voor bepaalde zwangere vrouwen worden gekeken naar een ziekenhuis in de buurt zonder corona-uitbraak. Voor diegene waarvoor de afstand vervolgens te groot is, kan voor deze acute zorg alsnog ruimte worden gevonden in het MC Leeuwarden.