Nieuwsbericht

21 november 2022

De laatste tijd ontvangen wij veel negatieve signalen over het Kwaliteitsregister Basisechoscopie. Dit gaat veelal over de beoordeling van logboeken en foto’s, maar ook over tijdigheid van reageren. We staan nu op het punt om een samenwerkingsovereenkomst met de BEN te sluiten, waar omgaan met klachten en bezwaren onderdeel van uitmaakt.

Zoals eerder gecommuniceerd wordt er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de BEN. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de wijze waarop KNOV en BEN hun samenwerking kunnen invullen. Ook wordt hierin vastgelegd hoe om te gaan met klachten en bezwaren. Na ondertekening van de overeenkomst zal KNOV een vertegenwoordiger kiezen die namens ons deelneemt aan de Bezwaarcommissie. Daarnaast is het mogelijk om bij verschil van inzicht tussen BEN en KNOV een Kwaliteitscommissie in te stellen.

We verwachten de overeenkomst op zeer korte termijn te kunnen ondertekenen. Daarna gaan we direct aan de slag met de invulling van de voorwaarden van de overeenkomst. Onderdeel hiervan is om samen met BEN in gesprek te gaan over hoe we gezamenlijk kunnen zorgen dat de voorliggende opmerkingen en signalen worden opgepakt en deze in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Binnenkort verschijnt er een Q&A op onze website waarin de meest gestelde vragen worden opgenomen en vervolgacties worden beschreven.