Nieuwsbericht

11 maart 2024

Met het verstrijken van tijd veranderen dingen, ze groeien, er komt iets bij en er gaat weer wat af. Zo verandert ook de zorg of je praktijk. Maar als je dan terugkijkt, kun je ineens denken: Is dit nou eigenlijk wat we wilden? Hoe zijn we gekomen waar we zijn en hoe komen we waar we willen zijn. Hoe gaan we weer terug naar de kern van ons vak en naar wie we zijn als verloskundigen.

Het KNOV-bestuur heeft hier tijdens haar campagnetijd al uitgebreid bij stilgestaan en is hier ook door de leden op gekozen: dit is een gedragen verlangen van ons allemaal. En dit raakt ons op vrijwel alle thema’s in ons werk: wat is nu het verschil tussen preventie en gezondheidsbevordering? Wat winnen we als we niet intussen investeren in bestaanszekerheid samen met burgers en het sociale domein? Hoe stoppen we de onnodige medicalisering bij onszelf en in de maatschappij? Hoe zetten we in op versterken van onszelf als verloskundige beroepsgroep en kunnen we de onderling gevoelde concurrentie doorbreken? Wat betekent continuïteit van zorgverlener en hoe voorkomen we dat we in pragmatische en haalbaarheidsargumenten vallen? En hoe moet dat vervolgens beleidsmatig vormkrijgen, bijvoorbeeld in de vernieuwingsaanpak van het kwaliteitsregister?

Hier moeten we het samen over hebben en verder over doordenken. Met elkaar in gesprek, omdat we samen één beroepsgroep vormen. Waarin we met elkaar terugkijken op het verleden en dan de vraag stellen: Hoe zouden we het eigenlijk willen?

Op 22 maart doet het bestuur tijdens de ledendag hiervoor een aftrap. Uiteindelijk is dit een traject van ons allemaal: beroepsgroep, bestuur en bureau. Daarom faciliteren we de komende periodes een aantal digitale bijeenkomsten. De onderwerpen volgen nog. Heb je een onderwerp wat niet mag ontbreken in dit belangrijke gesprek? Mail dan naar bestuursleden@knov.nl

Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in gesprek over onze drijfveren, dat waarvan wij zijn: wat leidt ons en op basis van welke overstijgende ideologie geven we richting. Wat bindt ons als beroepsgroep en maakt ons uniek als zorgverleners.

We kijken er naar uit om dit met elkaar op te pakken. We hebben een sterke onderlinge verbinding nodig met elkaar. Dan kunnen we duidelijk en vooral sámen richting geven aan de geboortezorg van de komende jaren.

We hopen jullie te zien bij de volgende digitale bijeenkomsten:

  • Donderdagavond 4 april: Onze drijfveren (webinar)
  • Donderdagavond 25 april (webinar)
  • Woensdagmiddag 22 mei (webinar)
  • Donderdagavond 6 juni (webinar)
  • Vrijdag 28 juni (Algemene ledenvergadering)

Inschrijven voor de ledendag en de webinars

Inschrijven voor de ledendag kan via MijnKNOV of via dit inschrijfformulier. De webinars zullen in Teams plaatsvinden, we delen hiervoor binnenkort de links.